Recente berichten

Privacy policy

DuurzaamTuus.nl| Privacyverklaring
Versie 1.1 | DuurzaamTuus.nl | december 2018
De onderstaande hernieuwde privacyverklaring is van toepassing op ieder gebruik van of op alle bezoeken aan de website van DuurzaamTuus.nl, daaraan gerelateerde sociale media activiteiten van en/of overeenkomsten tussen de gebruiker (“u”) en DuurzaamTuus.nl(“wij”). Deze privacyverklaring heeft tot doel u te informeren op welke wijze door DuurzaamTuus.nlpersoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen.


Uw persoonlijke gegevens verzamelen
Als we persoonlijke gegevens van u nodig hebben om contact met u op te nemen om op uw verzoek informatie te kunnen verstrekken of een afspraak te kunnen maken, of het eventueel aanvragen van nieuwsbrieven per e-mail, vragen wij u om deze gegevens:

*    Bedrijfsgegevens
*    KVK en BTW nummer
*    (Achter)naam
*    Adresgegevens
*    E-mail
*    Telefoon -en/of mobielnummer

Er kunnen bepaalde gegevens over uw bezoek aan de website worden verzameld, zoals de naam van de internetprovider en het IP-adres (Internet Protocol) dat u gebruikt voor toegang tot internet, de datum en tijd waarop u de website bezoekt, de pagina’s van de website die u bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks met onze website bent verbonden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren, trends te analyseren en de website goed te kunnen beheren.
Voor support aan/voor onze klanten kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
*    IP-adres;

Verwerkingsdoelen en grondslag
DuurzaamTuus.nl verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:
*    Reserveren van een stand op een door u gekozen editie van DuurzaamTuus.nl
*    Afhandelen van uw betaling;
*    Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
*    Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
*    Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
DuurzaamTuus.nl neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Bewaartermijn
Wij zullen al uw gegevens verwijderen 5 jaar vanaf  het moment dat u geen gebruik meer heeft gemaakt van het platform DuurzaamTuus.nl.
Delen van persoonsgegevens met derden
DuurzaamTuus.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DuurzaamTuus.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zoals beschreven in de AVG-wetgeving . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DuurzaamTuus.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevens overdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen zes weken, op uw verzoek.
DuurzaamTuus.nl wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens verwijderen
DuurzaamTuus.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@duurzaamtuus.nl.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Mogelijk wordt deze privacyverklaring af en toe bijgewerkt. In dat geval wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt, gewijzigd. Als deze privacyverklaring op belangrijke punten wordt gewijzigd, waarschuwen we u door een opvallende melding op de introductiepagina van onze website te plaatsen of door u rechtstreeks een melding toe te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens beveiligen die we verzamelen. Door de dienst te blijven gebruiken gaat u akkoord met deze hernieuwde privacyverklaring en eventuele updates.


Bezwaar maken?
Mochten we u gegevens niet gebruiken zoals u hebt bedoeld horen we het graag. Dit kan via een mail naar info@duurzaamtuus.nl of u kan dit melden bij de autoriteit persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Contactgegevens:
DuurzaamTuus.nl
Gildeweg 17E
4383 NH Vlissingen
Tel: +31 (0)6 12648627
info@duurzaamtuus.nl | www.duurzaamtuus.nl