Meest recente berichten

Lezingen Terneuzen

12:00 “WAC advies voor duurzaam langer thuis wonen”
Emmy Galama (Voorzitter WAC Zeeuws Vlaanderen)

Al meer dan  50 jaar adviseren  getrainde vrijwilligers  van de Woon Advies Commissie (WAC)  in Zeeland de bouw over  goede , veilige en duurzame huisvesting.

Deze unieke toetsing wordt gebruikt om levensloop bestendige woningen te realiseren waarin je “Langer Thuis” kan blijven wonen.

13:00 “De energietransitie dat zijn wij”
Trees Janssens (Kennismanager)

Door samen te werken geven we burgerkracht een stem op regionaal niveau. Dorpsraden, wijkverenigingen en energiecoöperaties die samen met buurtgenoten willen besparen of energie willen opwekken kunnen putten uit de kennis en ervaring van de reeds bestaande initiatieven. Zij hebben zich verenigd in Energie Samen en delen hun kennis graag met u.

Bij voldoende belangstelling volgt herhaling om 14:00 en 15:00 uur

14:00 “WAC advies voor duurzaam langer thuis wonen”
Emmy Galama (Voorzitter WAC Zeeuws Vlaanderen)

Al meer dan  50 jaar adviseren  getrainde vrijwilligers  van de Woon Advies Commissie (WAC)  in Zeeland de bouw over  goede , veilige en duurzame huisvesting.

Deze unieke toetsing wordt gebruikt om levensloop bestendige woningen te realiseren waarin je “Langer Thuis” kan blijven wonen.

15:00 “De energietransitie dat zijn wij”
Trees Janssens (Kennismanager)

Door samen te werken geven we burgerkracht een stem op regionaal niveau. Dorpsraden, wijkverenigingen en energiecoöperaties die samen met buurtgenoten willen besparen of energie willen opwekken kunnen putten uit de kennis en ervaring van de reeds bestaande initiatieven. Zij hebben zich verenigd in Energie Samen en delen hun kennis graag met u.